Minut do 12

Minut do 12

U organizaciji Društva multiple skleroze Vojvodine ove godine je 12.12. po PETI PUT održana manifestacija „Minut do 12“ . Razlog je kako simbolika datuma i naziva, tako i želja da ne bude samo 3.12. posvećen osobama sa invaliditetom.

Predstavnica Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zaštitu zosoba sa invaliditetom Marina Drašković je otvorila skup uz ceremoniju uručenja medicinskih pomagala što je još jedan od vidljivijih proizvoda saradnje između Ministarstva i Društva MS Vojvodine u okviru višegodišnje kampanje. #SRBIJABEZBARIJERA.

https://youtu.be/usW9Bfvl5ng