Bačka Palanka

Udruženje multiple skleroze Bačka Palanka

Kralja Petra I 35, Bačka Palanka

064 682 73 55

e-mail: umsb.palanka@gmail.com

Predsednica: Svetlana Miladić