Bačka Palanka

Udruženje multiple skleroze Bačka Palanka

Kralja Petra I 35, Bačka Palanka

065 207 08 02

e-mail: umsb.palanka@gmail.com

Predsednik: Miloš Jakšić