Kontakt

Kontakt podaci

Bulevar Oslobođenja 6-8,
21000 Novi Sad
Tel: +38121444256

e-mail: dms.vojvodine@gmail.com
www.dmsv.org.rs

PIB:100454394, MB:08258830
Dinarski račun: 325-9500600052933-40