Foto konkurs Srbija bez barijera

Foto konkurs Srbija bez barijera

Foto konkurs Srbija bez barijera. Tema foto-konkursa za 2023. godinu je „VEŠTINE“, a odnosi se na predstavljanje veština osoba sa invaliditetom.

Više na sajtu noois.rs

#srbijabezbarijera