Multipla skleroza – bolest sa hiljadu lica!

Multipla skleroza – bolest sa hiljadu lica!

Rano otkrivaje bolesti i momentalno započinjanje terapije ključni su u borbi protiv multipla skleroze, navode iz gradskog udruženja MS na Sveski dan borbe protiv ove bolesti.

Multipla skleroza ili bolest sa hiljadu lica je hronično oboljenje centralnog nervnog sistema, a procena je da u našoj zemlji sa dijagnozom ove podmukle bolesti živi oko 12 hiljada ljudi. Gradsko udruženje broji više od 60 članova, ali se ne zna koliko ljudi u Subotici boluje od multipla skleroze.

https://www.subotica.com/vesti/multipla-skleroza-bolest-sa-hiljadu-lica-id44269.html