Медији о нама (Мађар со)

Новински чланак који је објављен 12.9.2020. године у листу Мађар со:

https://www.magyarszo.rs/hu/4392/egeszseg/225617/Az-ezerarc%C3%BA-k%C3%B3r.htm#f_2_c

Преузмите чланак на следећем линку (на мађарском језику): Az ezerarcú kór

Оставите одговор