TV KANAL 9, NOVI SAD: DOK JE VERE IMA I NADE – Novi Kneževac