V dan tolerancije u organizaciji Udruženja „Mala Bačka“