Banat

BANAT

 

Međuopštinsko udruženje multiple skleroze Vršac

Sterijina 69, Vršac

013 832 254; 064 153 62 50

e-mail: msvrsac@mts.rs

Predsednica: Daniela Stojanov

Facebook: Udruženje MS-a Vršac

Udruženje multiple skleroze Srednji Banat Zrenjanin

Gimnazijska 8, Zrenjanin

023 315 03 63; 060 738 13 13

e-mail: udruzenjemszr@gmail.com

Predsednica: Zlata Adamov

Udruženje multiple skleroze Kikinda

Braće Subotički 2, Kikinda

060 144 45 58

e-mail: multiplak@gmail.com

Predsednica: Radmila Divljakov

  •  

Udruženje obolelih od multiple skleroze Severnobanatskog okruga Novi Kneževac

Karađorđeva 28, Novi Kneževac

069 102 26 20

e-mail: uomsnk@yahoo.com

Predsednica: Slavica Zorić

Facebook: https://www.facebook.com/Udru%C5%BEenje-obolelih-od-MSa-Severnobanatski-okrug-1560636817502477

Udruženje obolelih od multiple skleroze „Južni Banat“

Dunavska 8, Pančevo

065 332 22 98

e-mail: ivanapancevo@yahoo.com

Sekretar: Ivana Jovanović-Gece

http://mutiplekspancevo.rs/

Facebook: https://www.facebook.com/udruzenje.pancevo